Disclaimer

Ecco Shop Wassenaar heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.
De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. Ecco Shop Wassenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie (waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet – behoorlijk – functioneren van de website.
Mocht u het gevoel hebben dat uw intellectuele eigendommen geschaad of c.q. onrechtmatig gebruikt worden zou u ons dan op de hoogte willen stellen om het met directe ingang aan te passen c.q. te verwijderen. Info @eccoshoes.nl

© 1982 — 2024 Ecco Shop Wassenaar All rights reserved
Trademark Owner: ECCO SKO A/S Bredebro 6261 Denmark Legal Entity